Duplicate contracte de vanzare-cumparare

Duplicat contract de vanzare - cumparare:
- cerere - descarca modelul aici;
-
copie BI/CI;
-
anunt mica publicitate pentru pierdere sau distrugere a actului original;
-
dupa caz copie certificat mostenitor sau acte doveditoare a calitatii.