Duplicate procese verbale de predare-primire a locuintei

Duplicate procese verbale de predare-primire a locuintei:
- cerere - descarca modelul aici;
- copie BI/CI;
- anunt mica publicitate pentru pierdere sau distrugere a actului original;
- dupa caz copie certificat mostenitor sau acte doveditoare a calitatii.