Duplicate relevee imobil

Duplicate relevee imobil

cerere - descarca modelul aici;
Copie BI/CI;
- dupa caz copie certificat mostenitor sau acte doveditoare a calitatii.