Situatii juridice pentru imobile de pe raza sectorului 4, atat cele demolate cat si cele existente care au fost in proprietatea statului

Situatii juridice pentru imobile de pe raza sectorului 4, atat cele demolate cat si cele existente care au fost in proprietatea statului.

- cerere - descarca modelul aici;
- copie CI/BI;
- dupa caz copie certificat mostenitor sau acte doveditoare a calitatii.