Adeverinte cote parti imobil

Adeverinte cote parti imobil.

-
cerere - descarca modelul aici;
- copie CI/BI;
- dupa caz copie certificat mostenitor sau acte doveditoare a calitatii.