Adeverinte despagubiri imobile

Adeverinte despagubiri imobile

-cerere - descarca modelul aici;
-copie CI/BI;
-dupa caz copie certificat mostenitor sau acte doveditoare a calitatii.