Adeverinte data tehnice imobile

Adeverinte data tehnice imobile

- cerere - descarca modelul aici;
- copie CI/BI.