Dosare cu documente privind demolarea imobilelor

Dosare cu documente privind demolarea imobilelor

- cerere - descarca modelul aici;
- copie CI/BI;
-
dupa caz copie certificat mostenitor sau acte doveditoare a calitatii.